Hạt Giống Rau Ăn Trái

0

Hạt Giống Rau Ăn Trái

Ớt hiểm lai F1 ( ớt chỉ thiên ) Á Châu - Thuận Điền
Mua ngay

Ớt hiểm lai F1 ( ớt chỉ thiên ) Á Châu - Thuận Điền

100.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
Dưa leo lai F1 Thuận Điền 168
Mua ngay

Dưa leo lai F1 Thuận Điền 168

75.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
Dưa leo lai F1 . TĐ 161
Mua ngay

Dưa leo lai F1 . TĐ 161

72.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
Bí đao chanh lai F1. TĐ 178
Mua ngay

Bí đao chanh lai F1. TĐ 178

27.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
Dưa leo lai F1 - Mũi Tên 1.0
Mua ngay

Dưa leo lai F1 - Mũi Tên 1.0

90.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
Hạt giống dưa leo siêu trái AGRI MEKONG 999 - 10 gam
Mua ngay

Hạt giống dưa leo siêu trái AGRI MEKONG 999 - 10 gam

90.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
KHỔ QUA OP TĐ - 214 THUẬN ĐIỀN gói 10 gam
Mua ngay

KHỔ QUA OP TĐ - 214 THUẬN ĐIỀN gói 10 gam

10.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
ĐU ĐỦ RUỘT ĐỎ ĐÀI LOAN - HẠT GIỐNG THUẬN ĐIỀN
Mua ngay
ĐẬU ĐŨA TĐ - 141 - THUẬN ĐIỀN ( gói 20 gam )
Mua ngay

ĐẬU ĐŨA TĐ - 141 - THUẬN ĐIỀN ( gói 20 gam )

5.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
DƯA LEO OP - THUẬN ĐIỀN
Mua ngay

DƯA LEO OP - THUẬN ĐIỀN

7.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
DƯA LEO LAI F1 TĐ-017 gói 0.5 gam
Mua ngay

DƯA LEO LAI F1 TĐ-017 gói 0.5 gam

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
DƯA LEO CHÙM F1 - HẠT GIỐNG THUẬN ĐIỀN
Mua ngay

DƯA LEO CHÙM F1 - HẠT GIỐNG THUẬN ĐIỀN

10.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 - THUDI 386
Mua ngay

HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 - THUDI 386

Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CÀ DĨA SỌC XANH THUẦN ĐIỀN
Mua ngay

HẠT GIỐNG CÀ DĨA SỌC XANH THUẦN ĐIỀN

Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CÀ CHUA THUẬN ĐIỀN
Mua ngay

HẠT GIỐNG CÀ CHUA THUẬN ĐIỀN

Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIOONGD BÍ ĐỎ TRÒN OP (SIÊU BÔNG - SIÊU ĐỌT)
Mua ngay
HẠT GIỐNG BẦU TRÁI DÀI F1 TĐ 107
Mua ngay

HẠT GIỐNG BẦU TRÁI DÀI F1 TĐ 107

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CÀ PHÁO TRẮNG LỚN gói 1 gam
Mua ngay

HẠT GIỐNG CÀ PHÁO TRẮNG LỚN gói 1 gam

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG DƯA NỤ
Mua ngay

HẠT GIỐNG DƯA NỤ

Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
Hạt Giống khổ Qua Rừng gói 1 gam
Mua ngay

Hạt Giống khổ Qua Rừng gói 1 gam

8.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
NÔNG NGHIỆP CHỢ LỚN
Facebook
Zalo