Hạt Giống Bắp Nếp F1 HN 88

0

Chi tiết sản phẩm

Hạt Giống Bắp Nếp F1 HN 88

Sản phẩm cùng loại

HẠT GIỐNG RAU MÁ MỠ - THUẬN ĐIỀN gói 1 gam
Mua ngay

HẠT GIỐNG RAU MÁ MỠ - THUẬN ĐIỀN gói 1 gam

8.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG NGÒ GAI (MÙI TÀU) gói 10 gam
Mua ngay

HẠT GIỐNG NGÒ GAI (MÙI TÀU) gói 10 gam

8.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
KHỔ QUA OP TĐ - 214 THUẬN ĐIỀN gói 10 gam
Mua ngay

KHỔ QUA OP TĐ - 214 THUẬN ĐIỀN gói 10 gam

15.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
ĐẬU ĐŨA TĐ - 141 - THUẬN ĐIỀN ( gói 20 gam )
Mua ngay

ĐẬU ĐŨA TĐ - 141 - THUẬN ĐIỀN ( gói 20 gam )

7.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
DƯA LEO OP - THUẬN ĐIỀN
Mua ngay

DƯA LEO OP - THUẬN ĐIỀN

7.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
DƯA LEO LAI F1 TĐ-017 gói 0.5 gam
Mua ngay

DƯA LEO LAI F1 TĐ-017 gói 0.5 gam

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
DƯA LEO CHÙM F1 - HẠT GIỐNG THUẬN ĐIỀN
Mua ngay

DƯA LEO CHÙM F1 - HẠT GIỐNG THUẬN ĐIỀN

10.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 - THUDI 386 ( 2 gam )
Mua ngay

HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 - THUDI 386 ( 2 gam )

12.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG RAU CÀNG CUA gói 0.5 gam
Mua ngay

HẠT GIỐNG RAU CÀNG CUA gói 0.5 gam

8.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CẢI XANH PHỤNG - gói 20 gam
Mua ngay

HẠT GIỐNG CẢI XANH PHỤNG - gói 20 gam

7.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
CẢI XANH MỠ CAO SẢN gói 20gr
Mua ngay

CẢI XANH MỠ CAO SẢN gói 20gr

5.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CẢI XANH CAO CÂY - gói 20 gam
Mua ngay

HẠT GIỐNG CẢI XANH CAO CÂY - gói 20 gam

8.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CẢI XANH ĂN NON THUẬN ĐIỀN
Mua ngay

HẠT GIỐNG CẢI XANH ĂN NON THUẬN ĐIỀN

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CẢI RỔ THUẬN ĐIỀN gói 10 gam
Mua ngay

HẠT GIỐNG CẢI RỔ THUẬN ĐIỀN gói 10 gam

8.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CẢI NGỌT BÔNG (CẢI NGỒNG)
Mua ngay

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT BÔNG (CẢI NGỒNG)

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CẢI TÒA SẠI (CẢI LÀM DƯA)
Mua ngay

HẠT GIỐNG CẢI TÒA SẠI (CẢI LÀM DƯA)

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG MÀO GÀ TĐ - 16
Mua ngay

HẠT GIỐNG MÀO GÀ TĐ - 16

6.000đ
Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
HẠT GIỐNG CÀ DĨA SỌC XANH THUẦN ĐIỀN
Mua ngay
HẠT GIỐNG CÀ CHUA THUẬN ĐIỀN
Mua ngay

HẠT GIỐNG CÀ CHUA THUẬN ĐIỀN

Giá sỉ: Liên hệ
Thêm vào giỏ hàng
NÔNG NGHIỆP CHỢ LỚN
Facebook
Zalo